Gratis advies
Al jouw advies op 1 plek
Cageman housing

Voor de meeste mensen zijn hypotheken niet het meest interessante onderwerp, toch heeft bijna iedereen die een huis wil kopen een hypotheek nodig. Een hypotheek is niets meer dan een lening waar een onderpand tegenover staat, toch is het de grootste financiële verplichting die je aangaat, het is daarom belangrijk om te weten welke rechten en plichten je hebt.

De voorbereiding

De voorbereiding start met berekenen wat je kunt en wilt betalen, aan de hand van de vele online tools en hypotheekadviseurs krijg je hier snel inzicht in. Echter geven deze tools je enkel antwoord op wat je kunt lenen, veel belangrijker is wat je wilt betalen aan de hypotheek, deze drukt namelijk sterk op je maandelijkse lasten en de woonlasten bestaan uit meer dan alleen de hypotheek.

Inzicht in de mogelijkheden 

Financiële lasten hebben een grote invloed op je leven, een hypotheek wordt gemiddeld voor 30 jaar vastgezet en de gemiddelde huizenprijs is opgelopen tot 335.000 euro. De rente varieert tussen de 1 en 1,5 procent. Je bruto lasten komen daarmee uit op ongeveer 460.000 euro. Dat is niet erg zolang je rekening houdt met de maandelijkse lasten en je toekomstplannen en levensstijl passen bij je hypotheek. In vier stappen weet je of de aankoop past bij jouw situatie

1. De woonwensen
2. Het inkomen
3. De uitgaven
4. De balans

Wensen en wonen 

Je woonlasten drukken op je maandelijks budget, het is daarom belangrijk om weloverwogen financiële keuzes te maken. Een woning koop je voor de langere termijn, het belangrijk om rekening te houden met je huidige en toekomstige leven. De meeste Nederlanders hebben naast het kopen van een huis nog 5 andere doelen waar geld voor nodig is, heb je zelf ook zo’n doel? Houd dan rekening met de toekomst. De 5 meest voorkomende wensen zijn: reizen, financiële onafhankelijkheid, een vakantiewoning kopen, meer tijd voor het gezin en vrienden, minder werken of een andere baan. Allemaal zaken waar jouw hypotheek veel invloed op heeft.

De mogelijkheden 

Als je weet wat je wensen zijn kan je daar rekening mee houden, je weet immers wat je financieel mogelijkheden zijn aan de hand van je woonlasten. Ook kan je ervoor zorgen dat je woonlasten je toekomstige levensstijl niet in de weg staan. Het is daarom belangrijk om een financieel plan op te stellen. Het maken van een financieel plan kost veel tijd maar levert je in de toekomst veel op. 
• Je hebt je financiën in de hand

• Je kan een financiële tegenslag opvangen
• Rust, goed geregelde financiën zorgen voor rust. 

• Je kiest de woning die past bij jouw financiële doelen
• Je voorkomt dat je financiële producten afsluit die ongunstig zijn voor jouw situatie.
• Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om de juiste beslissing te nemen.

Verder lezen

Heb je ook een brief ontvangen van de gemeente over een verhoogde WOZ-waarde van je huis? Het is goed om te weten hoe de gemeente de WOZ-waarde berekent, omdat deze invloed kan hebben op je belastingen. Je kunt ook kiezen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Maar wat is WOZ eigenlijk? WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en is een wet die bepaalt hoe de waarde van onroerende zaken (zoals huizen) in Nederland wordt bepaald. De WOZ-waarde wordt gebruikt om onroerende zaken te belasten, zoals onroerende-zaakbelasting (OZB).

Hoe wordt de WOZ-waarde van onroerend goed berekend?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is een wettelijke waardebepaling van onroerend goed, zoals huizen. De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je als huizenbezitter moet betalen, zoals het "eigenwoningforfait". De WOZ-waarde wordt berekend op basis van een taxatie. De gemeente bepaalt welke huizen in jouw buurt representatief zijn voor de huizenprijzen en stuurt daar een taxateur naar toe of kijkt naar de verkoopprijzen rond de peildatum. Het is waarschijnlijk dat er bij jou geen taxateur is langs geweest.

Waarom kan de WOZ-waarde van je huis afwijken van de marktwaarde of aankoopprijs?

De waarde van je huis, zoals vermeld in de WOZ-brief die je van de gemeente ontvangt, kan afwijken van de marktwaarde of de prijs die je hebt betaald voor het huis. Dit komt doordat de waarde wordt bepaald op de zogenaamde waardepeildatum, die op 1 januari van elk jaar ligt. Daarna, meestal in januari of februari, ontvang je de brief met de nieuwe WOZ-waarde van je huis. Als je het idee hebt dat er iets niet klopt, zijn er verschillende manieren om dit te checken.

Hoe kan je de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen controleren?

Om de WOZ-waarde van je huis te bepalen, vergelijkt de gemeente de verkoopprijzen van huizen in de buurt. Maar je kunt dit ook zelf doen door informatie op te vragen bij het Kadaster. Zij bieden (tegen een kleine vergoeding) een overzicht van huizen die in de afgelopen vijf jaar verkocht zijn binnen jouw postcodegebied. Een koopsommenoverzicht van het Kadaster kost 2,40 euro per postcode.

Hoe kan je de WOZ-waarde van je huis online berekenen en bezwaar maken tegen de waardebepaling?

Er is een online WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid waar je gratis kunt controleren of de WOZ-waarde van je huis klopt. Soms staat jouw gemeente hier niet tussen vermeld en zijn ze ontheven van de plicht om inzicht te geven. Je kunt checken of jouw gemeente is aangesloten via de Waarderingskamer. Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waardebepaling, kun je ervoor kiezen om je huis door een makelaar of beëdigd taxateur te laten taxeren. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

De Nederlandse woningcrisis: is het een groot probleem?

De gevolgen van dit probleem zijn talrijk en ernstig. Ten eerste, de meest voor de hand liggende: stijgende huizenprijzen. Met stijgende huizenprijzen wordt het moeilijker voor starters om op de woningmarkt te komen - en als ze toch een huis kunnen kopen, lopen ze het risico op negatieve equity als de huizenprijzen weer dalen.

Het woningtekort heeft ook impact op de sociale huisvesting: terwijl werkende gezinnen meestal wel worden opgevangen, hebben alleenstaande individuen moeite om een dak boven hun hoofd te krijgen. Bovendien neemt het aantal daklozen toe, vooral studenten hebben moeite om betaalbare huisvesting te vinden.

Hoewel het probleem landelijk is, zijn de grote Randstadsteden met name onder druk, met Amsterdam, natuurlijk, als koploper. Ook Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Groningen hebben moeite om hun inwoners betaalbare huisvesting te bieden.

De stikstofcrisis en een tekort aan bouwvergunningen

Ah, ons favoriete onderwerp: de Nederlandse stikstofcrisis. Maar wat heeft het woningtekort te maken met de stikstofcrisis?

Nou, Nederland worstelt al jaren met teveel stikstof in de lucht. In 2019 kwam het allemaal tot een hoogtepunt. Boeren en hun tractoren protesteerden op de straat, maar ook bouwvakkers, tenminste een paar keer.

De reden achter de protesten van de bouwvakkers waren de nieuwe stikstofregels - meer specifiek de PFAS-norm - die door de overheid werden opgelegd om om te gaan met de onhoudbaar hoge stikstofemissies.

Voor de bouwsector betekende dit dat ongeveer 18.000 bouwprojecten moesten worden uitgesteld omdat ze in strijd waren met EU-wetgeving, volgens Reuters. Goed voor het milieu, verschrikkelijk voor een land dat dringend behoefte heeft aan meer huisvesting.

Na meer protesten werden deze regels uiteindelijk ingetrokken. Het duurt echter nog steeds twee jaar voordat een huis klaar is om in te wonen na het verlenen van een vergunning, dus we zullen waarschijnlijk nog jaren de gevolgen van deze regels blijven ondervinden.

Woningtekort in Nederland: gebrek aan vrije ruimte

Nederland is klein, daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Het maakt ook zeer economisch gebruik van zijn land, als de tweede grootste voedselproducent ter wereld, net na de VS. Landbouwgrond neemt 53 procent van Nederland in beslag. Voeg daarbij af en toe een natuurreservaat (dat overigens ook bedreigd wordt door de stikstofcrisis, trouwens) en je hebt niet echt veel ruimte over.

Dat betekent dat het lastig is om bouwvergunningen te verkrijgen. Het is belangrijk om natuurreservaten te beschermen, zelfs als het woningtekort toeneemt. Ze bieden niet alleen een toevluchtsoord voor wild dat anders is uitgezet uit dit zeer urbaniseerde land, maar ze bieden ook waarde voor mensen als plaatsen om te ontspannen en te sporten. Er is geen enkele reden om nieuwe huizen te bouwen in een land dat anders niet leefbaar is.

Wie zit er achter de Nederlandse woningcrisis? Gedeeltelijk investeerders

Nederland heeft het niet goed aangepakt met eigendom investeerders. Een studie die is opgesteld door het ministerie en uitgevoerd door de Landelijke Vastgoed Databank en de Universiteit van Amsterdam, toonde aan dat in gebieden waar investeerders meer dan 20 procent van de op de markt komende woningen kochten, ze in staat waren om de markt te manipuleren zodat ze minder per woning betaalden dan starters of gewone mensen die hun huis verhuisden.

Deze gebieden omvatten wat je zou verwachten: Amsterdam, Groningen, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.

Een andere oorzaak van de Nederlandse woningcrisis: Airbnbs en toerisme

In veel steden over de hele wereld heeft de stijgende populariteit van Airbnb woningtekorten veroorzaakt waar daarvoor geen waren, en bestaande tekorten verergerd. Het gemakkelijke geld dat beschikbaar was van toeristen heeft veel mensen ertoe aangezet om eigendommen om te zetten in Airbnbs: maar dat liet de lokale bevolking zonder plaatsen om te wonen.

In Nederland, en met name in Amsterdam, dat lijdt aan overtoerisme als regel, hebben Airbnbs een echt probleem opgeleverd voor de lokale bevolking. Gelukkig heeft de Nederlandse regering sinds juli 2020 een totale ban op Airbnb-verhuur ingevoerd in drie districten van de hoofdstad.

Daarnaast is het verhuren van je eigendom als vakantieverhuur in de rest van de stad alleen mogelijk met een vergunning en mag het niet langer langer dan 30 dagen per jaar worden toegestaan.

Er zijn ook enkele striktere leningsregels van kracht. Dit betekent niet per se dat er minder huizen worden gebouwd, maar het betekent wel dat potentiële kopers in een veel slechtere positie zijn tenzij het woningtekort wordt opgelost door het bouwen van nieuwe huizen.

Nederlandse banken mogen kopers alleen het bedrag lenen dat de waarde van het huis is dat ze kopen als hypotheek, wat verstandig is. Het probleem daarmee is echter de extra kosten die zijn gemoeid met het kopen van een huis. Voor starters met een inkomen tussen de €30.000 en €40.000 per jaar zijn dit grote kosten. Dat betekent dat mensen in deze inkomensgroep lang moeten sparen voordat ze een huis kunnen kopen, dus ze moeten langer huren dan ideaal is.

Striktere leningsregels verbeteren het woningtekort in Nederland niet

De bevolking neemt toe, wat betekent dat het woningtekort in Nederland erger wordt

De bevolking in Nederland neemt toe, dus is er meer huisvesting nodig. Er zijn twee redenen hiervoor: natuurlijke bevolkingsgroei (hoewel in Nederland dit redelijk laag is) en immigratie.

Nederland is de afgelopen decennia thuis geworden voor veel internationale studenten en expats. Beiden concentreren zich voornamelijk rond de Randstad, maar zelfs in Tilburg en Wageningen, beiden beslist niet in de Randstad, hebben studenten moeten kamperen omdat het woningtekort zo slecht was in deze steden.

Dus hoe gaan we om met het woningtekort in Nederland? 6 mogelijkheden

Meer huizen bouwen

De mensen achterin schreeuwen waarschijnlijk al "bouw gewoon meer huizen" - maar het is niet zo eenvoudig.

Crisissen ontstaan meestal niet als er eenvoudige oplossingen zijn voor het aan de hand zijnde probleem. Ten eerste bouwt de regering geen huizen of verleent ze geen bouwvergunningen.

Het zijn de lokale overheden, de gemeenten, die de vergunningen verlenen aan ontwikkelaars om nieuwe huizen te bouwen. Helaas trekken veel Nederlandse gemeenten hierbij aan de rem en is er ook beperkte ruimte beschikbaar binnen Nederlandse stedelijke gebieden.

Centralisatie van de controle

Gegeven het aantal controle dat gemeenten momenteel hebben (en hun ondoeltreffendheid bij het aanpakken van het woningtekort), kan een deel van de oplossing zijn om een deel van die macht over te dragen aan de centrale overheid.

Er moeten meer betaalbare huistypen worden gebouwd

Het woningtekort kan ook worden verminderd door de types huizen die worden gebouwd te veranderen. Starters hebben het moeilijk om op de woningladder te komen: huizen zijn te duur en hebben de verkeerde grootte.

Bouw meer gezinswoningen en ook kleine appartementen

De meeste mensen willen een huis kopen, in plaats van een appartement, en willen ook een plek met een kleine tuin. Dat is echter niet wat het meest wordt gebouwd. Appartementen worden het meest gebouwd omdat ze goedkoop zijn en niet zoveel ruimte innemen als deze rijtjeshuizen.

Aan de andere kant van het debat is ook het feit dat veel appartementen ook niet klein genoeg zijn: naarmate meer mensen ervoor kiezen om alleen te wonen, worden kleine appartementen aantrekkelijker.

Bouw tiny houses (en kantoren)

Een andere mogelijke oplossing voor het woningtekort in Nederland zou zijn om tiny houses te bouwen. Dit is een opkomend fenomeen in het westen, dat oorspronkelijk in de VS ontstond. Mensen die op zoek zijn naar een eenvoudiger levenstyle werden aangetrokken tot het idee van tiny houses, die inmiddels ook naar Nederland zijn gekomen. Sommigen hebben ons zelfs verteld hoe het is om te wonen in een huis dat net zo groot is als een tuinschuurtje. Tiny kantoren zijn ook begonnen op te duiken.

Belastingverlichting voor eerste-tijd kopers

En ten slotte zijn er belastingmaatregelen die genomen kunnen worden om het makkelijker te maken voor mensen om voor het eerst te kopen, ook al zou dat op zichzelf niet leiden tot een toename van het aantal woningen op de markt. De overheid heeft al enkele stappen in de goede richting gezet en sinds 1 januari 2021 hoeven kopers tussen de 18 en 35 jaar geen 2% overdrachtsbelasting te betalen.

Als je op zoek bent naar een bouwkundige keuring voor je nieuwe huis, is het belangrijk om goed onderzoek te doen voordat je een beslissing maakt. Veel mensen denken dat alle bouwkundige keuringen hetzelfde zijn en vergelijken alleen de prijs, maar dit is niet waar. Er zijn een aantal belangrijke dingen om te overwegen voordat je een bouwkundige keuring boekt.

Belangrijk om te onderzoeken voordat je een bouwkundige keuring boekt

Ten eerste is het goed om te kijken hoe lang de inspecteur al in het vak zit. Hoe langer de inspecteur al bezig is, hoe meer ervaring hij of zij heeft. Het is ook handig om naar referenties te kijken, zowel van klanten als van makelaars. Zo kun je een beeld krijgen van hoe goed de inspecteur zijn of haar werk doet.

Ervaring bouwkundige inspecteur

Daarnaast is het belangrijk om naar de kwalificaties en ervaring van de inspecteur te kijken. Let op taalgebruik zoals "10 jaar ervaring in de branche". Dit betekent niet per se 10 jaar ervaring als bouwkundig inspecteur. Zorg ervoor dat je weet wat voor soort ervaring de inspecteur heeft voordat je een bouwkundige keuring boekt.

Rapport bouwkundige keuring

Het belangrijkste van alles is om een voorbeeldrapport van de inspecteur te bekijken. Als er geen voorbeeldrapport beschikbaar is of als je de inspecteur moet e-mailen om er een te vragen, is dat vaak om een goede reden. Goede bouwkundige inspecteurs zullen trots zijn op hun rapporten en deze graag laten zien. Bekijk het rapport goed en let op nutteloze rapportage die alleen bedoeld is om de inspecteur te beschermen, niet om jou te helpen. Een goed bouwkundig rapport zal duidelijk aangeven wat het probleem is, uitleggen wat de gevolgen van het probleem zijn als dat niet duidelijk is, en een aanbevolen actie geven.

Kiezen tussen bouwkundige inspecteurs

Als je twijfelt tussen twee inspecteurs en je nodig hebt om een keuze te maken, kun je de prijs als tie-breaker gebruiken. Maar zorg ervoor dat je alle andere factoren meeweegt voordat je een beslissing maakt over wie je voor je bouwkundige keuring wilt inhuren. Door goed onderzoek te doen, kun je ervoor zorgen dat je een goede inspecteur kiest die je een waardevol rapport geeft.

Als je al maanden probeert je woning te verkopen en je hebt geen aanbiedingen gekregen - of de aanbiedingen die je hebt gekregen liggen ver onder je vraagprijs - is het tijd om even pauze te nemen van de woningmarkt. Dit betekent dat je je woning voor een bepaalde tijd van de markt haalt. Tijdens deze pauze kun je overwegen om je vraagprijs te verlagen, cosmetische verbeteringen aan je huis te doen en op te ruimen om het aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers. Bovendien is het verstandig om na te denken over de staat van de woningmarkt en of deze de kans op het verkopen van je huis kan beïnvloeden. Zodra je er klaar voor bent, kun je je huis weer op de markt zetten met de hoop op een beter aanbod.

Er zijn veel redenen waarom een huis niet op tijd kan worden verkocht. Het kan te duur geprijsd zijn, of het toont zich misschien niet goed - misschien zijn de meubels en verf te donker, of is er te veel rommel. Wat de reden ook is, er zijn een paar dingen die je kunt proberen om je huis een hete commodity te maken:

Woning uit de verkoop halen

Na verloop van tijd kunnen advertenties voor je huis in de ogen van potentiële kopers 'muf' worden. Als je huis na ongeveer 90 dagen nog niet verkocht is, gaan kopers zich afvragen waarom en nemen ze vaak aan dat er iets mis is met je huis. Of ze zien het gewoon als minder wenselijk dan een nieuwe aanbieding.

Vergeet niet dat de pool van potentiële kopers voortdurend verandert. Zodra iemand een contract krijgt en sluit, belt een nieuwe koper als eerste naar een makelaar om te komen kijken. Dus haal je huis van de markt voor ongeveer drie maanden. Als je weer op de markt komt, zal er een hele nieuwe pool van kopers zijn en voor hen moet je huis "vers" zijn.

Heroverwegen van de vraagprijs

Ik ken een huis in Utrecht dat maandenlang op de markt stond. Na een broodnodige rust (ongeveer drie maanden) werd de woning opnieuw aangeboden met een iets lagere vraagprijs. Uiteindelijk werd het huis verkocht voor een hoger bedrag dan de oorspronkelijke vraagprijs, dankzij meerdere aanbiedingen. Als je in het verleden te hoog hebt geprijsd, maak deze fout dan niet opnieuw bij het opnieuw aanbieden van je huis. Zet je huis op de markt met een prijs die gericht is op verkoop. Je wilt niet dat het nog langer op de markt blijft, zoals 3-6 maanden.

Huis opknappen voor de verkoop

Misschien was je aanvankelijk tegen het aanbrengen van cosmetische veranderingen omdat je het geld niet wilde uitgeven. Of misschien was je er gewoon nog niet klaar voor om je huis te verkopen. Hoe dan ook, nu is het tijd om een frisse blik op je woning te werpen vanuit het perspectief van een potentiële koper.

Een paar eenvoudige, snelle, niet te dure verbeteringen, zoals een nieuwe verflaag, een betere staging, het toevoegen van een paar bloeiende struiken in de voortuin, of het opruimen van de keuken, kunnen vaak een enorm verschil maken. Een kleine financiële investering nu kan zich later terugbetalen in een hogere sluitingsprijs.

Vraag je makelaar, vrienden, of andere mensen wiens advies je vertrouwt, om nieuwe ideeën. Misschien is het tijd om advies te krijgen van een andere makelaar, iemand die een frisse blik kan brengen. Houd je ook altijd open voor constructieve suggesties over hoe je huis aantrekkelijker kan worden voor potentiële kopers.

Het doel hier is om te leren van je eerste ervaring, geef je huis een pauze, en kom dan met een frisse aanpak die is ontworpen om aan te sluiten bij de nieuwe pool van kopers.

Geïnteresseerde kopers zullen een overvloed aan advertenties zien vol met aanlokkelijke woningen die te koop staan. Neem dus, voordat je de woning op de markt brengt, de tijd om het zo goed mogelijk te maken. De eerste fase in het koopproces voor de meeste kopers is het bekijken van foto's en plattegronden. Dat is de reden waarom veel huiseigenaren een professionele woningfotograaf in de arm nemen; om prachtige foto's van hun woning te maken, zowel van binnen als van buiten. Je hebt zelf een belangrijke rol voordat de fotograaf arriveert. In de meeste gevallen is het jouw taak om het huis voor de foto's in te richten en te ontwerpen. Een paar uur schoonmaken, stijlen en opruimen kan het verschil maken om geweldige, aantrekkelijke foto’s te krijgen, wat resulteert in een aantrekkelijkere advertentie en een snellere verkoop!

Tips voor de woningfotografie

Hoewel het niet nodig is om elk aspect van een huis in een aanbieding te benadrukken, zullen de meeste makelaars en fotografen de volgende afbeeldingen benadrukken:

Slaapkamers, keuken en woonkamer in groothoekbeelden

Exterieur, Voortuin, Achtertuin

Keuken

Huiskamer

Thuiskantoor

Slaapkamers

Badkamer

Verlichting

Let op de verlichting als je klaar bent met alle kamers. Vervang kapotte lampen. Zorg ervoor dat de lichten zijn ingeschakeld wanneer je foto's of films maakt. Als het gaat om het maken van geweldige foto's, is verlichting essentieel, dus zorg ervoor dat alle donkere gebieden goed verlicht zijn en maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke verlichting.

Conclusie woningfotografie

De hierboven genoemde tips voor woningfotografie moeten je helpen om de woning volledig klaar te maken voor enscenering. Tenzij specifiek gevraagd, worden opslagruimten zoals kasten zelden opgenomen of gefilmd. Verwijder alle of de meeste van de kleding en schoenen als je opbergruimtes en kasten wilt fotograferen of filmen. Je kunt ook meubels herschikken om extra ruimte te maken. Indien nodig kun je enkele aanvullingen doen, zoals de huur van nieuwe meubels als de huidige meubels te oud zijn. Dit zijn, nogmaals, persoonlijke smaken.  Denk er ook aan om een ​​woningfotograaf in te schakelen. Meer tips voor de videopresentatie? Bekijk dit artikel.

en verbouwing kan riskant zijn als je niet voorbereid bent op het werk en de kosten die voor je liggen. Het verbouwen van een huis gaat meestal gepaard met valkuilen die het budget sterk kunnen beïnvloeden waardoor je meer kwijt bent dan initieel begroot is. Als je onvoorbereid aan een verbouwing begint, kan het zijn dat je halverwege het project vastloopt en het niet kunt voltooien. Als gevolg hiervan kun je vast komen te zitten in een onafgewerkt huis dat ten koste gaat van het woonplezier

Dus wat kun je doen om de financiële valkuilen van een verbouwing te vermijden? Je moet je huiswerk doen. Hoe meer planning en verkenning je vooraf doet, hoe minder verrassingen je tijdens het project tegenkomt die het budget overschrijden. Een goede planning en strategieën kunnen je veel geld en tijd besparen bij het verbouwen van het huis.

Hieronder volgen 8 tips van experts om het budget voor woningverbetering onder controle te houden.

Informatie verzamelen. Als je een huis koopt dat je wilt verbouwen, zoek dan precies uit wat je krijgt voordat je het koopt. Loop bijvoorbeeld eerst met een aannemer door de woning heen en vraag of er voorafgaande aan de verbouwing keuringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om de fundering te controleren. Is het huis nog niet van jou omdat je een ander huis wilt kopen waar het een en ander aan moet gebeuren, laat bijvoorbeeld eerst een aankoopkeuring verrichten,

Duidelijke doelen

Maak een lijst van alle wensen en behoeften en geef vervolgens prioriteit aan deze lijst. Hoe meer details je kunt geven, hoe beter. Bijvoorbeeld, in plaats van "keuken verbouwen", noteer je "nieuwe voorraad esdoornkasten en granieten werkbladen installeren, keukenvloer vervangen door hardhout, keukenverlichting toevoegen, vaatwasser vervangen" enzovoort. Wanneer je dit doet, krijg je een ruw idee van de kosten. Je kunt de gemiddelde kosten voor de meeste verbouwingstaken bepalen door op internet te zoeken op zinnen als 'hoeveel kosten keukenkasten'.

De lijst is een belangrijk hulpmiddel als je met een ontwerper, architect of een aannemer gaat werken.

Het kan natuurlijk zijn dat je niet alles kunt doen wat je wilt, dus beslis welke verbeteringen het belangrijkst zijn - en wees bereid de mindere uit te stellen.

Een duidelijk veebouwplan

Een van de grootste fouten die mensen maken bij de renovatie van hun huis is het niet hebben van een duidelijk plan. Zonder een plan, is het gemakkelijk om te veel uitgeven, missen deadlines, en slechte beslissingen te nemen. Een duidelijk plan moet de omvang van het werk, budget, tijdlijn, en specifieke materialen die nodig zijn. Het is belangrijk om een realistisch budget en tijdschema te hebben dat rekening houdt met onverwachte uitgaven, vertragingen en veranderingen in de omvang. Voor het maken van een gedetailleerd plan, overweeg dan het werken met een architect of een ontwerp-bouwbedrijf dat je kan helpen navigeren door het renovatieproces en professionele expertise te bieden.

Werken met een ontwerper

Een goed ontworpen verbouwing kost niet meer om te bouwen dan een slecht ontworpen verbouwing. In feite kost een goed ontworpen project meestal minder omdat goede ontwerpers weten hoe ze efficiënt moeten bouwen. Architecten en ontwerpers zorgen ervoor dat het werk goed wordt gedaan. Voor grote bouwwerken heb je een architect nodig die de veranderingen weet te combineren met de stijl van het huis, het gebruik van de ruimte te optimaliseren, structurele problemen op te lossen en de nodige plannen te maken voor vergunningen en aannemersbiedingen. De architect kan ook helpen het project te begeleiden, het door het vergunningsproces te leiden en toezicht te houden op het werk van de aannemer.

Voor interieurontwerp kun je ervoor kiezen om samen te werken met een professional die de vele beschikbare materiaalopties kent en je kan helpen de look en feel te bereiken die je voor jou verbouwing wilt binnen het bepaalde budget.

Hou het simpel

Praat met de architect of ontwerper over het ontwikkelen van een ontwerp dat eenvoudig en betaalbaar uit te voeren is. Verfijn het ontwerp om de constructie eenvoudig te houden. Je kunt bijvoorbeeld besparen op loodgieterskosten door keukens en badkamers zo te ontwerpen dat ze gebruikmaken van bestaande afvoeren, ventilatieopeningen en toevoerleidingen. Indien mogelijk kun je meestal besparen door binnen het bestaande ontwerp van het huis te werken om kostbare funderings- en dak werkzaamheden te voorkomen.

Vermijd "terwijl we toch bezig zijn"

Tijdens een verbouwing is het heel gemakkelijk om aanvullende verbeteringen te bedenken die je zou willen maken. Hoewel sommige hiervan, zoals het isoleren van muren of het upgraden van sanitair, zinvol kunnen zijn wanneer de muren worden geopend, "terwijl we toch bezig waren" kunnen dit soort verbeteringen het budget verslinden. Bespreek daarom altijd vooraf met de aannemer welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en welke zaken makkelijk mee te pakken zijn.

Huur een betrouwbare aannemer in

Dit is essentieel om het werk goed uit te laten uitvoeren. De beste manier om een ​​goede aannemer te vinden is via persoonlijke aanbevelingen van vrienden of buren die soortgelijk werk hebben gedaan. Houd de verbouwingskosten in de hand door een gekwalificeerde aannemer in te huren. Als alternatief kun je gekwalificeerde aannemers met referenties online vinden. Voordat je een aannemer kiest, is het verstandig om eerst offertes van ten minste drie aannemers op te vragen, vraag als deze niet online staan om referenties en vraag hun voormalige klanten naar de voor- en nadelen van hun ervaring.

Een vast contract met de aannemer

Zorg ervoor dat je vaste projectprijzen krijgt. Werk niet op basis van 'tijd en materiaal' of 'kosten plus'. Overeenkomsten van onbepaalde duur kunnen een grote impact op het budget hebben. Het contract met de aannemer moet alle uit te voeren werkzaamheden duidelijk omschrijven, inclusief specificaties voor apparaten en afwerkingsmaterialen. Verreweg de meest voorkomende conflicten tussen aannemers en huiseigenaren doen zich voor wanneer de twee partijen het niet eens worden over welk werk of materiaal binnen het bereik van het oorspronkelijke bod valt. Als je achteraf meer werk of wijzigingen aanvraagt, schrijft de aannemer meestal een "wijzigingsopdracht" op, die erg duur kan zijn.

Het kiezen van de verkeerde aannemer is een fout die kan leiden tot werk van slechte kwaliteit, vertragingen en geschillen. Om dit te voorkomen, doe je onderzoek en kies een aannemer met een goede reputatie, relevante ervaring, en de juiste vergunningen en verzekeringen. Wees niet bang om referenties te vragen en online reviews te controleren voordat je iemand inhuurt. Je kunt ook een professionele organisatie raadplegen om een gekwalificeerde en betrouwbare aannemer te vinden. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met uw aannemer en vanaf het begin van het project verwachtingen en deadlines vast te stellen.

Betaal in stappen

Deel het project op in kleinere deelprojecten en betaal wanneer elk project is bereikt. Bespreek voordat je begint het schema met de aannemer en koppel de betalingen aan de voltooiing van elk doel. Betaal de aannemer niet alles vooruit. Verwacht echter wel een deel van het werk en de kosten van de aan te schaffen materialen te betalen. Als je werkt met een aannemer die je vertrouwt, en die jou vertrouwt, zou dit geen probleem moeten zijn.

Maak aan het einde van de taak een lijst (een zogenaamde "punch list") van alle taken die nog moeten worden uitgevoerd. Voer de laatste betaling pas uit als al het werk is voltooid. Betaal nooit met contant geld en bewaar bonnetjes en administratie. Je hebt ze nodig voor je belastingen en, als er een geschil ontstaat, als betalingsbewijs. 

Neem de bouwvoorschriften in acht

Het negeren van bouwvoorschriften is een fout die kan leiden tot dure boetes, vertragingen en onveilige woonomstandigheden. Zorg ervoor dat je bekend bent met de bouwvoorschriften in uw omgeving en dat het renovatieproject daaraan voldoet. Bouwvoorschriften zijn er om de veiligheid en structurele integriteit van gebouwen te waarborgen, dus het is belangrijk om ze te volgen. Als je niet zeker bent over de bouwvoorschriften, raadpleeg dan een professionele architect of bouwkundig inspecteur die ervaring heeft in de omgeving.

Het gebruik van kwalitatieve materialen

Met behulp van slechte kwaliteit materialen is een fout die kan leiden tot dure reparaties en vervangingen op de weg. Hoewel het verleidelijk kan zijn om te bezuinigen op materialen, is het belangrijk om te investeren in kwaliteitsproducten die jaren meegaan. Onderzoek de materialen die het meest geschikt zijn voor het renovatieproject en budget dienovereenkomstig.

Voor iedereen die gaat verhuizen, is het goed inpakken en opslaan van breekbare spullen een van hun grootste zorgen. Dus wat is de beste manier om breekbare spullen in te pakken om ervoor te zorgen dat ze de reis overleven?

Van servies tot fijn porselein, je moet ervoor zorgen dat dat je kwetsbare voorwerpen goed worden beschermd voordat ze worden verpakt.

Zorg voor het juiste gereedschap

Voordat je zelfs maar begint met inpakken, moet je ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt om je breekbare spullen veilig te bewaren. Zorg voor voldoende kartonnen dozen van verschillende groottes, pakpapier, verpakkingstape, een scherp voorwerp en krimpfolie of plasticfolie.

Veel mensen gebruiken kranten in plaats van inpakpapier om geld te besparen, maar dat is geen goed idee. De inkt van de krant kan gemakkelijk op uw bezittingen worden overgebracht en ze voor altijd bevlekken. In plaats daarvan is verpakkingstape een veilig alternatief zonder resten. Deze hulpmiddelen helpen je georganiseerd te blijven en de dozen tijdens de verhuizing op de juiste manier in te pakken.

Eieren bovenop

Wanneer je je boodschappentas in de winkel laadt, zorg je ervoor dat de delicatessen, zoals brood en eieren en taart, er bovenop komen. Zo worden ze niet verpletterd door je andere boodschappen.

Hetzelfde concept is van toepassing wanneer je delicate artikelen inpakt. Als je aan het inpakken bent, leg dan altijd de zwaardere dingen op de bodem en de lichtere dingen bovenop. Probeer deze methode vast te houden, ook wanneer je de verhuisauto laadt.

Daarom kan het huren van een verhuiscontainer interessant zijn om de breekbare spullen beschermen. Je hebt de tijd om de verhuiscontainer in te richten zoals je dat zelf wilt, zonder de druk om voor verhuizers te betalen.

Label verhuisdozen

Elke keer dat je iets breekbaars inpakt, moet u het pakket "BREEKBAAR" labelen. Schrijf het aan alle kanten in grote letters, zodat verhuizers weten dat de doos niet mag vallen, ruw wordt gehanteerd of geplet. Je kan ook werken met labels in bijvoorbeeld een rode of een zwarte kleur, zodat je kwetsbare label beter opvalt. Of je kunt rode verpakkingstape of ducttape kopen om de aandacht te vestigen op breekbare dozen. Door de dozen te labelen, kun je ervoor zorgen dat de breekbare producten nooit worden verward met iets stevigers zoals boeken. 

Gelijke voorwerpen inpakken

Door voorwerpen op dezelfde manier in te pakken, zijn ze gemakkelijker te ordenen en te zien welke dozen kwetsbaar zijn. Veel dingen, zoals borden of stapelbare kopjes, passen goed bij elkaar, dus het is gemakkelijker om meer in een doos te passen. Maar houd er rekening mee dat je een doos niet overbelast. Als een doos te zwaar is, is de kans groter dat hij valt of dat de bodem eruit springt. Karton verslechtert ook met de tijd, dus oudere dozen mogen niet worden gebruikt voor breekbare items.

Geef dekbedden en kussens een functie

Plaats de breekbare spullen veilig tussen kussens en dekens voor extra vulling en bescherming. Bekleed een doos met een dekbed of deken en voeg dan je individueel verpakte breekbare items toe. Als ze allemaal op hun plaats zitten, leg je er een kussen op. Dit zorgt ervoor dat je kussens een extra functie hebben en de breekbare spullen minder vaak bewegen. Voor matrassen geldt dat het vaak beter is om ze niet als afscheiding te gebruiken bij het verhuizen. Wil je je matras verhuizen of tijdelijk opslaan? Kijk dan hier hoe je dat het beste kan doen.

Houd items gescheiden

Dit betekent dat je elk item afzonderlijk moet inpakken, zelfs als alle borden in dezelfde doos gaan. Door een barrière tussen hen te plaatsen, kunnen ze tijdens de verhuizing niet tegen elkaar stoten. Hoe vaker items tegen elkaar aan komen, hoe groter de kans dat ze tijdens de reis afbreken of breken. Probeer papieren borden tussen borden toe te voegen. Wikkel breekbare items dubbel in pakpapier en bubbel ze in noppenfolie om te voorkomen dat ze tegen elkaar stoten.

Neem de tijd voor het inpakken

Verhuizen is moeilijk en stressvol, en in een ideale situatie zou je genoeg tijd hebben om alles vooraf te plannen en het in die tijd af te krijgen. Doe wat je kunt om je verhuizing zo goed mogelijk te plannen en pak je breekbare spullen niet op het laatste moment in. Wanneer je de tijd neemt, kun je ervoor zorgen dat je de spullen goed inpakt en de breekbare spullen veilig houdt. Een verhuizer voor opslagcontainers is een perfecte manier om de stress van het verhuizen weg te nemen en je te helpen het meeste uit je tijd te halen. Dit is omdat je zelf in je vrije uurtjes de container kan vullen met je spullen. 

Verhuisdozen niet te vol inpakken

Een van de grootste fouten die je kan maken bij het inpakken voor een verhuizing, is de dozen te vol doen. Dit legt druk op het karton en op de tape die alles bij elkaar houdt. Bovendien is het moeilijker om dingen in de vrachtwagen te stapelen. Uitpuilende dozen hebben meer kans om verpletterd te worden dan goed verpakte dozen. Dus heb niet het gevoel dat je nog één ding aan de doos hoeft toe te voegen. Sluit het af, label het op de juiste manier en ga verder met de volgende.

Pak goed in

Elke keer dat je iets breekbaars inpakt, wikkelt u het dubbel in pakpapier. Als het item hol is, zoals een glas of vaas, vul het dan ook met pakpapier. Dit geeft extra bescherming. Zorg ervoor dat je zwakke punten zoals handgrepen of dunne delen beschermt met pakpapier of noppenfolie. Zorg ervoor dat er voldoende verpakking tussen elk item zit om te voorkomen dat ze elkaar raken. Vul dozen niet te vol, waardoor de kans groter is dat de artikelen beschadigd raken.

Kwetsbare voorwerpen op de juiste manier bewaren

Zorg ervoor dat u het juiste verpakkingsmateriaal gebruikt en zorg ervoor dat je zwakke punten zoals handvatten of dunne delen beschermt. Maar met het juiste gereedschap en de juiste techniek kun je ervoor zorgen dat je breekbare spullen goed worden opgeborgen en elke verhuizing overleven.

Ook interessant: 10 tips om het verhuizen zo makkelijk mogelijk te maken

Verhuizen kan een ontmoedigende ervaring zijn, vooral als je voor de eerste keer verhuist. Om ervoor te zorgen dat de overgang van de oude naar de nieuwe woning soepel verloopt, geven we je enkele handige tips om het proces zo gemakkelijk en stressvrij mogelijk te maken. 

1.         Het geheim zit in de planning

Zorg dat je vroeg plant. Als je huis te koop staat, is de kans groot dat je binnen 30 dagen na de verkoop moet verhuizen. Maak een lijst met alles wat u moet doen om de verhuizing succesvol af te ronden. Je kunt beginnen met het inpakken van dingen die je niet regelmatig gebruikt, zoals kleding voor buiten het seizoen en decoratieve artikelen, zoals foto's.  

2.         Ruim op voordat je gaat verhuizen
Verhuizen is de perfecte gelegenheid om op te ruimen. Het heeft geen zin om rommel naar je nieuwe huis te slepen. Wees kieskeurig en doe alles weg wat je de afgelopen jaren niet hebt gebruikt - je kunt je ongewenste items online verkopen, een garage sale organiseren of ze doneren aan je favoriete goede doel. 

3.         Slim inpakken 
Zorg ervoor dat je de dozen altijd correct labelt en in een logische volgorde invult. Hoewel het wat langer kan duren, zul je hier erg blij mee zijn bij aankomst in het nieuwe huis. Je wilt niet zoeken naar de waterkoker en mokken tussen een stapel dozen vol met van alles, van fotolijsten tot badkamermatten en handdoeken. Het is ook een goed idee om een ​​inventaris bij te houden van al de huishoudelijke artikelen voor het geval er iets zoekraakt. 

4.         Pak een pakket voor de eerste nacht in
Bereid een tas voor die gevuld is met de belangrijkste benodigdheden, zoals je basisbenodigdheden voor hygiëne, verschoning van kleding, bestek en een waterkoker om je de eerste paar dagen door te helpen. Zoeken naar je tandenborstel en een pyjama is het laatste wat je de eerste nacht in je nieuwe huis wilt doen.

5.         Kies het juiste type transport
Als je je over een lange afstand verplaatst, heb je misschien niet de luxe om meer dan één reis te maken. Het is daarom belangrijk dat je direct de juiste maat vrachtwagen kiest om alle spullen veilig in één keer te vervoeren. Praat met het verhuisbedrijf - zij zouden je moeten kunnen adviseren welke maat vrachtwagen je nodig hebt op basis van de grootte van het huidige huis. 

6.         Praat met de nutsbedrijven en verzekeringsleveranciers
Neem voor de verhuizing contact op met de verzekeraar om te bevestigen dat je gedekt bent en laat hen weten dat je gaat verhuizen. Vergeet niet al je post door te sturen naar je nieuwe adres en neem contact op met nutsbedrijven zodat je op je nieuwe plek stromend water, elektriciteit en gas hebt. Zorg er ook voor dat de telefoonlijn, kabel en internet werken indien nodig. 

7.         Pak de spullen van je kinderen als laatste in
Verhuizen kan moeilijk zijn voor de kleintjes, dus zorg ervoor dat ze hun favoriete speelgoed of een comfortdeken bij de hand hebben. Ze begrijpen misschien niet wat er gebeurt en zijn op hun hoede voor hun nieuwe omgeving, dus het is erg belangrijk dat ze omringd zijn met bekende items, vooral degene waar ze een emotionele band mee hebben gecreëerd. Evenzo, als je huisdieren hebt, probeer ze dan tijdens de verhuizing op hun gemak te stellen, zodat ze zich gesetteld voelen. 

8.         Vraag hulp
Als je het niet kunt veroorloven om een ​​verhuisbedrijf in te huren om je te helpen verhuizen en uitpakken, wees dan niet bang om uw vrienden en familie om hulp te vragen. Of het nu gaat om ingehuurde verhuizers of vrienden en familie, zorg ervoor dat eten en drinken voor iedereen beschikbaar zijn. Ze zullen een koud drankje en een hapje waarderen tijdens hun drukke dag van zwaar tillen en dozen uitpakken.  

9.         Ontmoet je buren 
Het is een goed idee om vanaf het begin een gesprek aan te gaan en goede relaties op te bouwen met de toekomstige buren - laat hen weten dat je gaat verhuizen en hoe laat de verhuizers zullen arriveren. Als je naar een flatgebouw verhuist, vergeet dan niet te vragen naar het verhuisbeleid, zodat je de planning voor de dag kunt voorbereiden. Zorg voor voldoende parkeerruimte buiten de nieuwe woning en blokkeer de oprit van je oude en nieuwe buren niet. 

10.       Plan voor het onverwachte en blijf positief
Het maakt niet uit hoeveel je hebt georganiseerd voorafgaande aan de verhuizing, je kan nog steeds onvoorziene omstandigheden tegenkomen. Dingen die je niet had verwacht, zullen altijd naar boven komen en het is belangrijk om positief te blijven. Verhuizen is een van de meest stressvolle dingen om te doen - herinner jezelf aan alle redenen waarom je hebt besloten te verhuizen en vier het met een gezellig familiediner. Je zult snel de stressvolle dag vergeten bij het genieten van een kopje thee in je prachtige nieuwe huis. 

Kies je ervoor om te verhuizen met een kat lees dan dit artikel over hoe je succesvol verhuist met een kat.

Bij het verkopen van je woning is het maken van een goede eerste indruk essentieel. We delen graag onze expertise en hebben de 10 grootste afknappers voor potentiële kopers opgeschreven én hoe je ze kunt vermijden.

Een rommelige woning verkoopt lastiger

Rommel is niet alleen storend, maar het kan er ook op duiden dat het pand niet over voldoende opslagruimte beschikt. Opruimen is een geweldige manier om je kansen op een succesvolle verkoop te vergroten, maar dat betekent niet dat je afstand moet doen van je waardevolle bezittingen. Je kunt ze in dozen doen en op zolder of in de garage bewaren. Als dit geen optie is, vraag dan familie of vrienden om ze op te slaan. Als dat niet lukt, is er altijd nog de mogelijkheid tot self-storage. Door een overzichtelijke, minimalistische omgeving te creëren, kunnen kopers zich voorstellen hoe ze in jouw huis wonen. Bovendien kan een woning door te veel meubels een stuk kleiner lijken dan hij is. 

Onfrisse woningen verkopen lastiger

Hoe aangenaam het huis er ook uitziet, hardnekkige geuren zoals de geur van huisdieren, sigaretten of scherp voedsel kunnen storend zijn als het gaat om de verkoop van jouw woning. Een onaangename geur zal een potentiële koper of huurder afschrikken. Of het nu gaat om de geur van oud voedsel, huisdieren of zelfs iets meer 'menselijk' zorg ervoor dat de woning vrij is van ongewenste geuren. Vraag een vertrouwde vriend om je huis een 'snuffeltest' te geven!” Het is beter om zeker te zijn dan achteraf in de problemen te komen, dus we raden je aan de ramen te openen om de woning te luchten voor een bezichtiging en luchtverfrisser te gebruiken of een kaars aan te steken om ervoor te zorgen dat het huis niet onaangenaam ruikt.

Een verouderde, onverzorgde buitenkant

Overwoekerde, onverzorgde tuinen zijn een grote no-go. Het eerste wat kijkers zien is de buitenkant. Zorg ervoor dat de bakken niet overvol zijn en dat het pad onkruidvrij is. Doe er alles aan om de woning vanaf het begin uitnodigend te maken. Vergeet niet dat potentiële kijkers waarschijnlijk al eens langsrijden voordat ze een afspraak maakten.”

Een gehorige woning

De meeste mensen verwachten dat hun huis een plaats van vrede en rust is. Het is misschien niet altijd te voorkomen, maar er zijn stappen die je kunt nemen om ongewenst geluid van de woning te verminderen. Upgrade de beglazing of installeer geluiddichte ondervloeren. Of probeer bezichtigingen te vermijden op drukke momenten van de dag, zoals de spits, wanneer het verkeer drukker is. 

Een woning zonder natuurlijk licht

Licht en warmte zijn twee van de belangrijkste factoren om een ​​koper voor uw huis aan te trekken, vooral in de koudere maanden van het jaar. Een koud of slecht verlicht huis kan potentiële kopers meteen afschrikken door het pand er op sommige plaatsen groezelig en donker uit te laten zien. Als dit het geval is, geeft dat de indruk van een huis dat onbemind en onverzorgd is. Het oplossen van dit probleem kan eenvoudig zijn. Natuurlijk licht is erg belangrijk omdat donkere kamers altijd onaangenaam zijn. Ervoor zorgen dat de kamer goed verlicht is, of dat nu natuurlijk is of met geënsceneerde verlichting, is vrij eenvoudig te doen. Zorg ervoor dat de gordijnen open zijn en verwijder die vitrage!”

Te persoonlijke decor

Vermijd controversiële of eigenzinnige inrichting in het huis, want het is niet naar ieders smaak. Wat jij denkt dat retro is, vinden anderen misschien gedateerd. Gedurfde kleuren en patronen kunnen potentiële kopers afschrikken, omdat het belangrijk voor hen is om zichzelf daar te zien wonen en inrichting speelt hierbij een grote rol. Vervang retrotapijten met een zwaar patroon, wanneer kopers worden begroet met zo'n tapijt, zien ze alleen tientallen jaren vuil en onderhoud - ik kan garanderen dat de kijker daardoor sneller vertrekt zodra ze worden verrast met een slecht decor. 

Een wijk met probleemburen

Niemand houdt van luidruchtige of rommelige buren, zeker potentiële koper niet. Dit is iets dat je niet kunt veranderen, maar het is iets dat je kunt beheren. Of hun tuin nu al jaren niet is schoongemaakt, of hun honden onophoudelijk blaffen, leer je buurman kennen en misschien kunnen ze je helpen. Als dat geen optie is, kan het verstandig zijn om bezichtigingen te organiseren wanneer de buren niet thuis zijn.

Slechte woningpresentatie

Slechte aandacht voor detail, zoals: afbladderende verf op plafonds, groezelige keukenkasten, aftandse vitrages, lege asbakken en met nicotine bevlekte muren worden in aanmerking genomen bij het bekijken van een woning. De eerste indrukken zijn belangrijk en makelaars moeten zich vaak verontschuldigen voor de bezienswaardigheden van de minder verzorgde woningen. Makelaars zijn altijd vroeg bij een bezichtiging om de ramen en gordijnen te openen, de deksels van de toiletten te sluiten en hier en daar een dekbed op zijn plaats te trekken. Vuile keukens of badkamers zijn geen leuke verwelkoming en zeker niet iets dat een kijker wil zien. Mijn beste advies: laat de woning indien noodzakelijk professioneel schoonmaken voordat je het op de markt brengt. Kleine en betaalbare reparaties zoals: het verfwerk opfrissen of het huis professioneel laten reinigen, maken een wereld van verschil en op de lange termijn de moeite waard.

Onverwachte problemen met de woning

Er is niets ergers voor een kijker dan komen kijken om te ontdekken dat er een belangrijk probleem is met een woning waarvan ze niet op de hoogte waren, zoals een structureel defect, een probleem met de omgeving buurt of een gecompromitteerde woning. Het is een verstandige voorzorgsmaatregel om eventuele gebreken voor de verkoop bij de makelaar kenbaar te maken. Hierdoor hebben de kijkers meer vertrouwen in de verkopende partij en zijn bereid om de problemen en de beschikbare oplossingen te bespreken.

Overijverige verkopers

Het is gebruikelijk dat een verkoper wil deelnemen aan de bezichtiging of wil pronken met zijn doe-het-zelf-verbouwing van de woning. Het is echter niet altijd een goede zaak dat verkopers aanwezig zijn bij bezichtigingen. Een verkoper die de kijker volgt, wordt nooit goed ontvangen. Met de beste bedoelingen laten die scenario's altijd zien waarom je het het beste aan je makelaar kunt overlaten. Doe een stapje terug en laat de makelaar het werk doen, het is tenslotte hun werk en u zult ze later dankbaar zijn.

Wellicht ook interessant: wat doen als je huis niet verkoopt

© 2021 - 2023 CagemanHousing
Design door Dunico
menuarrow-right