Gratis advies
Al jouw advies op 1 plek
Cageman housing

Bedenktijd aankoop woning

Voordat je de woning koopt is het belangrijk om afspraken te maken over de ontbindende voorwaarden. Deze moeten vastgelegd zijn zodat je in bepaalde gevallen toch van de koop af kan. Veel voorkomende ontbindende voorwaarden hebben betrekking op de financiering, de nationale hypotheek garantie of de bouwtechnische keuring. Naast deze voorwaarden heb je als koper ook een wettelijke bedenktijd. 

Wettelijke bedenktijd aankoop huis
Je hebt altijd de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen drie dagen de koop te ontbinden. Op het moment dat de koopakte is getekend ontvang je hiervan een kopie of een afschrift. Je hebt dan drie dagen de mogelijkheid om je te bedenken. De bedenktijd eindigt nooit in het weekend en moet minimaal 2 werkdagen bevatten. Stel je tekent het koopcontract op dinsdag om 14:00, dan start de bedenktijd woensdag om 0:00 en loopt af op maandag 24:00 

Schema datum bedenktijd
Van de bedenktijd moeten minimaal 2 van de 3 dagen een normale werkdag zijn. Dit mogen dus geen feest- of weekenddagen zijn. 

Koopakte getekend op
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Bedenktijd eindigt om 24:00 op:
Donderdag 
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

Dit zijn de wettelijk vastgestelde bedenktermijnen. Wil je meer bedenktijd? Laat dit dan opnemen in het koopcontract. De bedenktijd geldt alleen voor de koper, niet voor de verkoper. Wens je meer bedenktijd dan kan dat de koop lastiger maken. Wees hier dus voorzichtig mee. 

Uitzonderingen
Voor sommige woningen geldt er geen wettelijke bedenktijd. De koop is dus bindend tenzij anders opgenomen. Dit geldt voor: woonwagens, woonboten en openbare veilingen. 

Afzien van de aankoop
De verkopende partij moet tijdig geïnformeerd worden als je afziet van de aankoop, daarnaast moet je het schriftelijk doen. Doe je dit via een aangetekende brief, zorg er dan voor dat de brief op tijd aan komt. Het is sneller om via de mail de koop te ontbinden en de betrokken partijen in de geadresseerden mee te nemen. 

Ontbindende voorwaarden
Kun je door gebrek aan financiering of door een tegenvallende keuring de woning niet kopen? Houd er dan rekening mee dat je dit schriftelijk kenbaar moet maken aan de verkopende partij. Het mondeling mededelen dat je de financiering niet rond krijgt is onvoldoende. Je moet aantonen dat de hypotheekadviseur je aanvraag heeft afgewezen. Datzelfde geldt voor andere voorwaarden zoals een bouwkundige keuring of een taxatierapport. 

Zonder ontbindende voorwaarden afzien van de aankoop
Als de bedenktijd verstreken is en je hebt geen ontbindende voorwaarden waarop je kunt terugvallen ben je verplicht de woning te kopen. Dat geldt ook als je te maken krijgt met tegenslagen zoals ziekte of ontslag. Toch gebeurt het soms dat de koop niet kan plaatsvinden. In dat geval zal de boeteclausule in werking treden. Dat betekent dat de kopende partij 10% van de oorspronkelijke aankoopsom moet betalen als boete. Het te betalen boetebedrag kan veel hoger uitvallen op het moment dat de verkopende partij kan aantonen dat zij meer schade hebben opgelopen. Besluit je na de waarborgsom toch het huis te kopen, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de aankoopsom. 

H2

Een Huis kopen

Wat komt er allemaal bij kijken?

Een woning kopen is waarschijnlijk een van de grootste uitgaven van je leven. Met onze blogs helpen we je door alle fases heen, zorgen we ervoor dat je niets vergeet, geld bespaart en efficiënter te werk gaat.
Gratis advies
Alles onder 1 dak
Onafhankelijk
Huis kopen
© 2021 - 2023 CagemanHousing
Design door Dunico
menuarrow-rightcheckmark-circle